Giá trị cốt lõi

Vì một Việt Nam Thịnh Vượng

Giá trị cốt lõi của Hải Phát Land

Hải Phát Land đặt yếu tố: Khát vọng lên vị trí hàng đầu để thông qua đó tạo động lực lan tỏa những điều lớn lao, tốt đẹp với sự thôi thúc mạnh mẽ tinh thần vươn tới đỉnh cao, vượt qua mọi giới hạn nhằm kiến tạo một cuộc sống thịnh vượng cho cộng đồng.
Hải Phát Land luôn lấy sự chân thành là giá trị cốt lõi của đạo đức kinh doanh với phương trâm “Làm bạn trước khi làm ăn”. Cùng với việc đặt khách hàng làm trung tâm và sự hài lòng của khách hàng là nơi khởi nguồn của mọi chính sách nhằm mang đến cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ hoàn hảo nhất đi cùng với đó là sự tận tâm phục vụ khách hàng từ trái tim.
Hải Phát Land lấy sự sáng tạo trong công việc làm lợi thế cạnh tranh bền vững tạo lập tinh thần chủ động, đổi mới trong mô hình quản trị, khả năng thực thi các hoạt động kinh doanh của toàn thể cán bộ nhân viên nhằm tạo động lực không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ cam kết vượt hơn mong đợi của khách hàng.